Cuba 2015 - World-Eye
Hanging out.  Cienfuegos, Cuba

Hanging out. Cienfuegos, Cuba